Genies gee om!

Laerskool Gene Louw gee graag terug

Laerskool Gene Louw gee graag terug vir die gemeenskap om ʼn paar gemeenskapsprojekte per jaar te betuur en om ons leerders by hierdie missie te betrek. Ons leerders leer van jongs af reeds die waarde en vreugde daarvan om te gee en te help wanneer en waar jy kan.

Voorbeelde van onlangse gemeenskapsprojekte sluit in:

Nelson Mandela-dag

Prefekte maak kospakkies vir ʼn kleuterskool

Kaalvoetdag

Insameling van skoene

Ouetehuisdag

Vier ouetehuise besoek die skool vir ʼn middag van bederf

Drive-Through Silly Scarf-dag

Insameling van serpe, musse en handskoene

Eco Brick-projek

Insameling van ‘eco bricks’ vir ʼn omgewingsvriendelike bouprojek in die Waterfront

Santa Shoebox-projek

Insameling en voorbereiding van meer as 60 Santa Shoeboxes

Wêreldboekdag

Insameling van boeke vir biblioteke in behoeftige areas

Van die Gene Louw-ouers het ook uit eie inisiatief ʼn gebed- en ondersteuningsgroep, Breakthrough, gestig wat gesinne uit ons gemeenskap bystaan waar hulle kan. Hierdie groep reël op ʼn gereelde basis kosinsamelings ten bate van gesinne binne die skool.

Genies gee om!

Laerskool Gene Louw gee graag terug

Laerskool Gene Louw gee graag terug vir die gemeenskap om ʼn paar gemeenskapsprojekte per jaar te betuur en om ons leerders by hierdie missie te betrek. Ons leerders leer van jongs af reeds die waarde en vreugde daarvan om te gee en te help wanneer en waar jy kan.

Voorbeelde van onlangse gemeenskapsprojekte sluit in:

Nelson Mandela-dag

Prefekte maak kospakkies vir ʼn kleuterskool

Kaalvoetdag

Insameling van skoene

Ouetehuisdag

Vier ouetehuise besoek die skool vir ʼn middag van bederf

Drive-Through Silly Scarf-dag

Insameling van serpe, musse en handskoene

Eco Brick-projek

Insameling van ‘eco bricks’ vir ʼn omgewingsvriendelike bouprojek in die Waterfront

Santa Shoebox-projek

Insameling en voorbereiding van meer as 60 Santa Shoeboxes

Wêreldboekdag

Insameling van boeke vir biblioteke in behoeftige areas

Van die Gene Louw-ouers het ook uit eie inisiatief ʼn gebed- en ondersteuningsgroep, Breakthrough, gestig wat gesinne uit ons gemeenskap bystaan waar hulle kan. Hierdie groep reël op ʼn gereelde basis kosinsamelings ten bate van gesinne binne die skool.