Gene Louw

Uit Die Hoof Se Pen

By Laerskool Gene Louw glo ons daarin om voort te bou op ons stewige fondament en prestasies van die verlede. ‘n Belegging in die onderwys is ‘n belegging in die toekoms; daarom wil ek elke ouer en opvoeder bedank wat deur die jare in Gene Louw belê het en dit steeds doen. U verseker dat ons telkens ons leuse gestand doen en altyd hoër kan streef.

As ʼn gemeenskapskool is ons ʼn laerskool met ‘n trotse karakter. Ons is waardegedrewe en staan saam terwyl ons hard werk en vorentoe kyk.

Op akademiese terrein is vernuwing, ʼn hoë standaard en kwaliteitonderrig ononderhandelbaar. Gene Louw presteer jaarliks in hul ekstrakurrikulêre aktiwiteite en word gereken as een van die beste skole in die Wes-Kaap. Hier vind holistiese onderrig plaas met die erkenning en beskerming van vryheid van geloof, spraak en assosiasie.

By Gene Louw streef ons om ons Hemelse Vader (bo alles) te ken en te erken; ons leerders trots te maak op ons skool se gebruike en tradisies; en gebalanseerd betrokke te wees en die beste binne ons vermoë te presteer.

Ons leerders is netjiese, gedissiplineerde, gemotiveerde en hoflike leerders wat gesag aanvaar en skoolreëls eerbiedig. Ons stel vir onsself hoë standaarde en bemagtig ons leerders sodat hulle volkome toegerus is vir die uitdagende hoërskoollewe en eise wat op hulle wag wanneer hulle ons skool na Graad 7 verlaat.

Ons streef daarna om verantwoordelikheid, respek, trots en eerlikheid uit te leef saam met ʼn trotse personeel, ouers en gemeenskap!

Genies-Groete

W.A.J. Gouws
Trotse Skoolhoof