Gemeenskapsprojekte

Gemeenskaps-
projekte

Laerskool Gene Louw Wil Graag Terug Gee

Genies gee om!

Laerskool Gene Louw gee graag terug vir die gemeenskap om ʼn paar gemeenskapsprojekte per jaar te betuur en om ons leerders by hierdie missie te betrek. Ons leerders leer van jongs af reeds die waarde en vreugde daarvan om te gee en te help wanneer en waar jy kan. Hier is ʼn paar voorbeelde van onlangse gemeenskapsprojekte:

Nelson Mandela-dag

Prefekte maak kospakkies vir ʼn kleuterskool.

Ouetehuisdag

Vier ouetehuise besoek die skool vir ʼn middag van bederf.

Eco Brick-projek

Insameling van ‘eco bricks’ vir ʼn omgewingsvriendelike bouprojek in die Waterfront.

Wêreldboekdag

Insameling van boeke vir biblioteke in behoeftige areas.

Kaalvoetdag

Insameling van skoene.

Drive-Through Silly Scarf-dag

Insameling van serpe, musse en handskoene.

Santa Shoebox-projek

Insameling en voorbereiding van meer as 60 Santa Shoeboxes.

Nelson Mandela-dag

Prefekte maak kospakkies vir ʼn kleuterskool.

Kaalvoetdag

Insameling van skoene.

Ouetehuisdag

Vier ouetehuise besoek die skool vir ʼn middag van bederf.

Drive-Through Silly Scarf-dag

Insameling van serpe, musse en handskoene.

Eco Brick-projek

Insameling van ‘eco bricks’ vir ʼn omgewingsvriendelike bouprojek in die Waterfront.

Santa Shoebox-projek

Insameling en voorbereiding van meer as 60 Santa Shoeboxes.

Wêreldboekdag

Insameling van boeke vir biblioteke in behoeftige areas.

Van die Gene Louw-ouers het ook uit eie inisiatief ʼn gebed- en ondersteuningsgroep, Breakthrough, gestig wat gesinne uit ons gemeenskap bystaan waar hulle kan. Hierdie groep reël op ʼn gereelde basis kosinsamelings ten bate van gesinne binne die skool.