Algemene
Inligting

Skooltye

}

skooltye 2024

Graad 1 – 3

Graad 1 & 2:
Ma-Vr: 07:45 – 13:15

Graad 3:
Di/Vr: 07:45 – 13:15
Ma/Wo/Do: 07:45 – 13:45

Graad 4 – 7

Graad: 4 & 5:
Ma-Do: 07:45 – 14:00
Vr: 07:45 – 13:30

Graad: 6 & 7:
Ma-Do: 07:45 – 14:15
Vr: 07:45 – 13:45

Kwartale

Kwartaal 1

17 Januarie – 20 Maart 2024

Kwartaal 2

3 April – 14 Junie 2024

Kwartaal 3

9 Julie – 20 September 2024

Kwartaal 4

1 Oktober – 11 Desember 2024

Kwartale 2024

NB: Kwartaal datums is onderhewig aan moontlike veranderinge deur die WKOD.

Skooluniform

Gene Louw-skooldrag is beskikbaar by:

En algemene skoolklere is beskikbaar by kettingwinkels soos Woolworths, Pep, ens.

Vergelyk gerus, indien moontlik, die voorraad en pryse van die verskillende verskaffers voor u ʼn keuse maak.

Daar is ʼn tweedehandse klerebank by die skool.

Bestellings vir nuwe skoolklere kan ook by ons klerebank geplaas word of via maryke.glklerebank@gmail.com.

Skoolfonds

Finansies kantoor ure

Hier is die finansies kanoor ure indien ouers enige betalings by die skool wil maak.

Ma/Wo: 07:45 – 15:30
Di/Do: 07:00 – 15:30
Vr: 07:45 – 15:00

Skoolfonds vir 2024 beloop R25,170 per jaar en is vooruitbetaalbaar.
Ouers het die volgende opsies vir die betaling van die skoolfonds:

Bedrag

Afslag

Bepalings & Voorwaardes

R 22,650 R 2,517 Die volle bedrag via elektroniese oorbetaling teen 31 Desember 2023
R 22,850 R 2,317 Die volle bedrag in kontant by die finansiële kantoor teen 14 Desember 2023
R 22,902 R 2,265 Die volle bedrag via elektroniese oorbetaling teen 31 Januarie 2024
R 23,102 R 2,065 Die volle bedrag in kontant by die finansiële kantoor teen 31 Januarie 2024
R 23,154 R 2,013 Die volle bedrag via elektroniese oorbetaling teen 28 Februarie 2024
R 23,353 R 1,814 Die volle bedrag in kontant by die finansiële kantoor teen 28 Februarie 2024
R 2,517 n.v.t. Maandeliks vanaf Februarie tot November = 10 x gelyke paaiemente van R 2,517 per maand
R 2,288 n.v.t. Maandeliks vanaf Januarie tot November = 11 x gelyke paaiemente van R 2,288 per maand

Aansoeke

Verklaring van Belange

Aansoek om toelating tot Laerskool Gene Louw.
Ons moedig graag alle belangstellende ouers en voornemende leerders van die omgewing aan om Laerskool Gene Louw as u skool van keuse te oorweeg. Voorkeur word gegee aan leerders woonagtig binne ons voederarea waarna ander leerders oorweeg word.

Aansoekprosedure 2025

Enige navrae kan gerig word aan:
admissions@genelouw.co.za

Nasorg

Grondslagfase

Leerders uit die Grondslagfase is welkom om gebruik te maak van die nasorg fasiliteite by Pikkie Paradys, aangrensend tot ons skoolgrond.
Meer inligting beskikbaar by 021 976 9496.

Gr. 4 - 7 leerders

Laerskool Gene Louw bied ʼn nasorg opsie aan vir Gr. 4-7 leerders wat middagete en huiswerk toesig insluit.
Kontak gerus vir Illona Mynhardt by postmaster@genelouw.co.za vir meer inligting.

Leerderondersteuning

Dit is vir ons belangrik om sover moontlik na elke leerder as individu om te sien, op akademiese en emosionele vlak, en seker te maak die leerder ontwikkel tot die beste van hul unieke vermoëns.

Ons Skoolgebaseerde Ondersteuningspan (SGOS) is verantwoordelik vir skakeling, raad en leiding aan die leerondersteuningspan en klasopvoeders rakende die ondersteuning van leerders binne klasverband. Hierdie span word gekoördineer deur mev. Elize de Wet (Grondslagfase) en mev. Erna Loubser (Intermediêre/Seniorfase). Dit sluit ook die kundige insette van ons Berader, mev. Chanel Coetzee, in.

Ons poog om spesifieke opvoedkundige behoeftes, sowel as leer- en emosionele probleme, so vroeg as moontlik te identifiseer en leerders vroegtydig vir geskikte hulp te verwys.

Van die SGOS-spanlede verleen ook akademiese ondersteuning in samewerking met die interne Leerondersteuningspan van onderwysers vóór, tydens en ná skool aan groepe leerders wat aanvullende ondersteuning in Wiskunde, Engels en Afrikaans benodig.

Mev. Liezl Janse van Rensburg dien as bykomende lid van die Leerondersteuningspan. Sy bied leerondersteuning aan groepe leerders uit beide die Grondslagfase en Intermediêre/Seniorfase.

Beleide

Gedragskode

Toelatingsbeleid

Godsdiensbeleid

Taalbeleid

Merietebeleid

Beleide

Gedragskode

Toelatingsbeleid

Godsdiensbeleid

Taalbeleid

Merietebeleid

Merietebeleid

Bankbesonderhede

STANDARD BANK

Laerskool Gene Louw
272 723 258
Takkode: 51001
Verwysing: Leerder se verwysings nommer soos op staat

Telefoon